Zásahy

Rok 2013

Přejít na detailní seznam
*Pro podrobnější popis klikněte na zásah, který chcete vidět.
Číslo
Datum & Čas
Místo
Technika : Posádka

Typ události
Album
#62
20. 12. & 14:02 - 14:27
Chrudim (ulice Na Rozhledně)
DA-L1Z Ford
1+7

Technická pomoc - spolupráce se složkami IZS

Popis zásahu:

Dopravní zdravotní služba Chrudim požádala jednotku prostřednictvím KOPIS o spolupráci při transportu nadprůměrně těžkého pacienta ze sanitního vozidla do bytu ve 2 NP. Po provedení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Michálek Lukáš, DiS.
Sliacký Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
#61
6. 12. & 21:30 - 21:50
Slatiňany
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Požár trafostanice

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár trafostanice u obilného sila ve Slatiňanech.
Při cestě k zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Seifert Daniel
Špaček Jan
Svratecký Jiří
#60
22. 10. & 22:22 - 22:55
Chrudim (ulice Hradištní)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+7

Požár nízké budovy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár bytu.
Po příjezdu na místo události prováděla průzkum s jednotkou HZS. Dále již jednotka nezasahovala a po stabilizaci situace byla VZ odeslána zpět na základnu.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Pátek Tomáš
Šedivý Libor
Seifert Daniel
Sliacký Jan
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#59
17. 10. & 7:00 - 10:40
Slatiňany (ulice Švermova)
CAS 20 MAN
1+4

Požár nízké budovy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár uhlí ve sklepě.
Po příjezdu na místo zásahu VZ určil jednotku k vynášení uhlí a dřeva ze sklepa před RD.
Po likvidaci požáru VZ odeslal jednotku zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Seifert Daniel
#58
16. 10. & 17:49 - 19:20
Podhůra
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Popis zásahu:

JSDH byla vyslána starostou města Mgr. Řezníčkem prostřednictvím Od. KŘ MěÚ Mgr. Kozákem na technickou pomoc do oblasti zahrádkářské kolonie, m.č. Podhůra, k odstranění nebezpečného stavu, ucpaného odtoku vody na místním rybníce.
VZ oznámil výjezd na KOPIS Pce.
Po příjezdu na místo události zjištěn přeplněný rybník, mírně odtékající skrz pravděpodobné netěsnosti na hrázi dále do potoka.
Ucpaná odtoková výpusť. Požadavek na přítomnost MP Chrudim.
Po zhodnocení možností zásahu bylo přistoupeno k odstřižení visacího zámku na mříži, která zabraňovala pádu předmětů či osob do výpustě. Zde bylo pomocí trhacího háku prováděno prorážení od zaneseného materiálu. Toto se po delší době alespoň částečně podařilo a rybník začal odtékat touto výpustí do potka. Zde se evidentně zvýšil tok a na hladině se utvářel vodní vír. Mříž byla vrácena na místo bez zajištění zámkem. O situaci informován p. Kozák, MP a KOPIS.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Štolpa Martin
#57
4. 10. & 9:42 - 10:24
Chrudim (ulice Čáslavská)
CAS 20 MAN
1+5

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na odstranění ropné skvrny z vozovky.
Po příjezdu na místo jednotka provedla zasypání skrvny sorbentem v délce cca 200 m.
V průběhu zásahu byla na místě přítomná MP Chrudim, které bylo poté místo předáno. MP zajistila snížení rychlosti v úseku.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Michálek Lukáš, DiS.
Seifert Daniel
Sliacký Jan
Špaček Jan
#56
11. 9. & 6:12 - 9:05
Chrudim (ulice Průmyslová)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+4, 1+1

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na čerpání vody v objektu trafostanice.
Po příjezdu na místo VZ určil jednotku k čerpání vody pomocí elektrických kalových čerpadel a čerpadla motorového ze zaplavených suterenních prostor objektu.
Dále jednotka provedla na žádost správce objektu čištění 2x ks vysoušečů pomocí VT proudu.
Poté se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
#55
3. 9. & 11:47 - 15:00
Chrudim
7x hotovost na PS

Pohotovost na PS Chrudim

Popis zásahu:

KOPIS Pce povolalo jednotku do pohotovosti na stanici HZS Chrudim.
Během pohotovosti jednotka nevyjela k žádné události.
Po návratu HZS byla jednotka odvolána.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Seifert Daniel
Špaček Jan
Svratecký Jiří
#54
28. 8. & 14:32 - 15:49
Chrudim (ulice Průmyslová)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+4, 1+1

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na žádost správce trafostanice, p. Osmika, fa. Onivon, na TP v objektu.
Po příjezdu na místo jednotka provedla vyklízení naplaveného bahna z rozvodny.
Po dokončení práce se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Seifert Daniel
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#53
17. 8. & 13:34 - 14:14
Chrudim (ulice Dašická)
CAS 20 MAN
1+5, 3x hotovost na PS

Požár trávy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár trávy.
Po příjezdu VZ určil jednotku k hašení pomocí VT proudu.
Po likvidaci požáru odeslal VZ jednotku zpět na základnu.
V průběhu zásahu byla zjištěna možná závada na čerpadle CAS - kolísání tlaku čerpadla.
Záloha na PS: Seifert, Svratecký,Špaček, Eliáš, Felkl, Bleha

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Felkl Michal
Pátek Tomáš
Seifert Daniel
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#52
14.-15. 8. & 13:44 - 2:40
Markovice (ulice Čáslavská)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+4, 1+1

Požár rodinného domu

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár, Dašická ulice.
Po průjezdu ulicí až k m .č. Vestec nebyl žádný požár nalezen, RDST bylo následně upraveno místo v m. č. Markovice.
Po příjezdu na místo VZ určil jednotku k hašení požáru zahradního domku a složeného dřeva na sousedním pozemku pomocí VT proudu, a hasební práce z AZ HZS. Po lokalizaci požáru prováděla rozebírání shořelého dřeva, vyklízela půdu a rozebírala střechu RD.
Po likvidaci požáru VZ určil jednotku k hlídání místa zásahu.
Na místo povolal VJ družstvo Chrudim - Markovice. Družstvo provádělo vyklízecí práce na půdě domu a dohašování ohnisek pomocí VT proudu. Ve 2:30 bylo místo zásahu předáno majiteli RD.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Zdražil Stanislav
#51
10. 8. & 14:47 - 15:42
Chrudim (Presy)
CAS 20 MAN
1+5, 1x hotovost na PS

Technická pomoc - záchrana ovce ze studně

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na pomoc s vyproštěním ovce ze studny.
Po příjezdu na místo jednotka provedla asistenci zasahující LZS HZS při sestrojení kladkostroje a dále jištění a vytažení příslušníka HZS. V průběhu zásahu byl řízen provoz na vozovce.
Poté byla VZ odeslána zpět na základnu.

Posádka:

Felkl Michal
Kout Ondřej
Mgr. Matouš Miroslav
Seifert Daniel
Špaček Jan
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#50
8. 8. & 15:17 - 16:37
Chrudim (ulice Škroupova)
CAS 20 MAN
1+5, 2x hotovost na PS

Technická pomoc - odstranění nalomeného stromu

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na likvidaci zlomeného stromu u smuteční síně.
Po příjezdu na místo jednotka provedla rozřezání zavěšené borovice nad chodníkem. Poté byl proveden úklid prostoru od větví.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Felkl Michal
Pátek Tomáš
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#49
6. 8. & 15:18 - 17:40
Bylany
DA-L1Z Ford
1+3

Technická pomoc - odstranění nalomených stromů

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na pomoc s likvidací polomu v obci Bylany.
Po příjezdu na místo zásahu VZ jednotku určil k řezání stromů spadlých přes potok. Dále jednotka pomáhala s řezáním zavěšeného stromu z AZ HZS Chrudim.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Eliáš Radek
Felkl Michal
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
#48
5. 8. & 18:03 - 19:38
Chrudim (ulice Topolská)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Technická pomoc - odstranění nalomeného stromu

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na spadlý strom v prostoru sídliště Stromovka.
Po příjezdu na místo byl zjištěn zlomený smrk, zavěšený na dalším stromě. Jednotka provedla jeho rozřezání a následný úklid prostoru od větví. V průběhu zásahu byl řízen provoz na vozovce v ulici SNP.
Poté oznámil člen jednotky rozlomený strom v sídlišti U stadionu. Zde bylo provedeno rozřezání 1/2 stromu, který bránil průchodu chodců po chodníku, úklid prostoru od větví.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Špaček Jan
Svratecký Jiří
#47
4. 8. & 22:11 - 22:40
Třibřichy
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Technická pomoc - zlomený strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na spadlou větev na dráty el. napětí.
Průzkumem jsem zjistil, že došlo ke zlomení poloviny jedle, která spadla do el. vedení. Přes KOPIS jsem povolal službu energet. závodu, avšak přes jejich vytíženost nebylo možné tento problém řešit. Neohrozilo žádné další nebezpečí, proto byl stav odložen na další den.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#46
4. 8. & 21:36 - 22:10
Heřmanův Městec
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Požár trafostanice

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár trafostanice.
Průzkumem jsem zjistil, že k požáru nedošlo, planý poplach. Na místo se dostavila místní jednotka, které jsem místo předal.
Poté jednotka přejela na další událost.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#45
4. 8. & 20:08 - 21:15
Chrudim (ulice Na Větrníku)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na TP.
Jednotka průzkumem zjistila, že vlivem silného větru došlo o k otevření oken v bytě ve 2 NP s následným vytopením bytu dešťovou vodou, včetně bytu v 1 NP.
Rozhodl jsem o vstupu do bytu oknem pomocí 4 ks nastavovacího žebříku, neboť sousedé mě informovali o pokročilém věku osoby, která v bytě bydlí. Vstup provedl zdravotnický záchranář Michálek L. V bytě nikdo nalezen nebyl. V průběhu uzavírání oken se na místo dostavila majitelka bytu. Na místo se dostavila PČR OO Chrudim, které jsem místo předal.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#44
4. 8. & 19:37 - 20:09
Chrudim (Presy)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Požár trafostanice

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár trafostanice.
Průzkumem zjištěn požár pojistek mezi izolátory. Rozhodl jsem o natažení VT proudu, s kterým jsme byli připraveni chránit okolí místa zásahu. Na místo jsem povolal pohotovostní službu energet. závodů.
Na místo se dostavila PČR, OO Chrudim, jednotka Topol a HZS Chrudim, které bylo místo následně předáno.
Poté jednotka přejela na další událost.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#43
3. 8. & 11:50 - 12:45
Chrudim (ulice Pardubická)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+3, 1+1

Požár strniště

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na požár strniště, směr Pardubice.
Po příjezdu na místo jednotka nezasahovala, požár lokalizován HZS.
Po návratu na základnu byla ve 12:26 vyslána na stejné místo, cca o 100m dále, kde provedla hašení požáru lafetovou proudnicí.
Po likvidaci požáru byla VZ odeslána zpět na základnu.

Posádka:

Dufek Libor
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Šedivý Libor
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#42
31. 7. & 15:42 - 17:09
Chrudim (ulice ČSA)
CAS 20 MAN
1+5

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na:
- odstranění zlomeného stromu, hrozícího pádem na prosklené balkóny obytného domu. Místo předáno MP k zajištění ostatních polámaných stromů, které nikoho neohrožovali.
- ul. ČSA - ohlášeno odstranění nebezpečně zlomené větve nad chodníkem. Nenalezeno.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Šedivý Libor
Svratecký Jiří
#41
31. 7. & 14:46 - 15:43
Chrudim (ulice Poděbradova)
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - spadlý strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na pomoc AZ HZS s ořezáním nebezpečného stromu pomocí MŘP.
Pomocí navijáku na CAS poté strom stažen a rozřezán.
Poté jednotka přejela na další událost.

Posádka:

Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Šedivý Libor
Svratecký Jiří
#40
31. 7. & 13:31 - 14:47
Chrudim (ulice Družstevní)
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - spadlý strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění zavěšeného stromu. Na místo povolán AZ HZS, ze které jednotka prováděla řezání stromu.
Dále bylo na místě ořezáno několik zlomených větví, které hrozili pádem. Místo předáno MP.
Poté jednotka přejela na další událost.

Posádka:

Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Šedivý Libor
Zdražil Stanislav
#39
31. 7. & 8:43 - 12:37
Chrudim (ulice Malecká)
CAS 20 MAN, Družstvo Markovice
1+3

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

Starosta obce přes KOPIS Pce požádal jednotku o pomoc s likvidací polomu v parku Střelnice.
Jednotka pomocí MŘP prováděla řezání několika stromů a další likvidační práce dle pokynů pracovníků MěÚ. Po odstranění nebezpečných stavů se vrátila zpět na základnu.
Zajištěna teplá stava a nápoje v rest. Muzeum

Posádka:

Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Zdražil Stanislav
#38
31. 7. & 8:22 - 8:45
Chrudim (Májov)
CAS 20 MAN
1+1

Požár trafostanice

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár trafostanice.
Po příjezdu na místo zásahu odeslal VZ jednotku zpět na základnu.

Posádka:

Michálek Lukáš, DiS.
Zdražil Stanislav
#37
30. 7. & 17:50 - 20:35
Chrudim (ulice Topolská)
Družstvo Markovice

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

Starosta obce vyslal jednotku na likvidaci několika stromů v prostoru veřejné zeleně - Topolská ulice.
Jednotka pomocí MŘP stav odstranila.
Poté se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

#36
30. 7. & 17:10 - 20:25
Chrudim (ulice Družstevní)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+1

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

Starosta obce vyslal jednotku na likvidaci několika stromů v prostoru veřejné zeleně mezi parkovišti - Družstevní ulice. Jednotka pomocí MŘP stav odstranila.
Ul. Požárníků - odstranění zavěšených stromů z bytových domů pomocí navijáku CAS, poté jejich rozřezání.
Během zásahu byla jednotce poskytnuta teplá strava a nápoje v rest. Muzeum.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#35
30. 7. & 12:48 - 17:10
Chrudim (ulice Václavská)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na průzkum situace ve Václavské ulici.
Průzkumem nebyl žádný spadlý strom či stav vyžadující zásah jednotky shledán, proto se jednotka přesunula na oběd, rest. Muzeum (teplá strava, nápoje).
Po jednání štábu pro likvidaci větrné pohormy vyslal starosta města jednotku k dokončení likvidace polomu v parku na Školním náměstí. Zde jednotka prováděla řezání a úklid prostoru od polomu. Poté se vrátila zpět na základnu. VZ - Michálek Lukáš, DiS.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#34
30. 7. & 11:28 - 12:44
Chrudim (ulice Víta Nejedlého)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Technická pomoc - spadlé stromy přes garáž

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlých stromů na střechu garáží.
Pomocí MŘP jednotka stromy rozřezala. Stáhla navijákem na CAS kmeny a kořeny zpět na zem ze střechy. Ty pak byli následně také rozřezány.
Poté přejela k další události.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#33
30. 7. & 11:16 - 13:05
Chrudim (ulice Nezvalova)
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlých stromů:
- RD, č. p. 1016 - smrk opřený o dům
- RD, č. p. 723 - spadlá tůje na plot, 2x smrk opřený o RD
Pomocí MŘP jednotka stromy rozřezala.
V průběhu zásahu vyjela na výpomoc č. ud. 003213 a poté se vrátila zpět na místo zásahu.
Po likvidaci události byla celé jednotce poskytnuta teplá strava a nápoje, rest. Muzeum.
Poté přejela na další událost.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
#32
30. 7. & 11:05 - 11:28
Chrudim (ulice Na Sádkách)
DA-L1Z Ford
1+5

Technická pomoc - spadlý strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlého stromu.
Pomocí MŘP jednotka strom rozřezala a zprůchodnila chodník úklidem větví.
Poté přejela k další události.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#31
30. 7. & 10:03 - 11:05
Chrudim (Školní náměstí)
DA-L1Z Ford
1+5

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlého stromu v parku na Školním náměstí.
Pomocí MŘP jednotka strom rozřezala a částečně uvolnila zavalený prostor okolo sochy M.J.Husa
Poté přejela k další události.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#30
30. 7. & 9:57 - 11:16
Chrudim (ulice V Průhonech)
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlých stromů.
Pomocí MŘP jednotka strom spadlý přes vozovku rozřezala a zprůjezdnila komunikaci.
Poté se jednotka přemístila do areálu letního koupaliště, kde odstraňovala spadlé stromy na převlékacích kabinkách.
Poté přejela k další události.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
#29
30. 7. & 9:11 - 10:04
Chrudim (ulice Sladkovského)
DA-L1Z Ford
1+5

Technická pomoc - spadlý strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlého stromu.
Pomocí MŘP jednotka strom rozřezala a zprůchodnila tím chodník, parkoviště a vozovku.
Poté přejela k další události.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#28
30. 7. & 8:50 - 9:11
Chrudim (ulice Poděbradova)
DA-L1Z Ford
1+5

Technická pomoc - spadlý strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na likvidaci zlomených větví na borovici nad silnicí.
Jednotka provedla pomocí MŘP odstranění všech zlomených a nalomených větví, které ohrožovali svým pádem vozovku.
Poté přejela na další událost.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#27
30. 7. & 8:44 - 8:50
Chrudim (ulice Dr. Janského)
DA-L1Z Ford
1+5

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na čerpání vody v garáži.
Na místě majitelka sdělila, že voda z noci již opadla, tudíž není třeba našeho zásahu.
Jednotka přejela na další událost.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#26
30. 7. & 7:59 - 8:44
Chrudim (ulice Hradištní)
DA-L1Z Ford
1+3

Technická pomoc - spadlý strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlého stromu v Hradištní ul., strom nenalezen.
Dále v č. p. 1195 čerpání vody ve sklepě. Zaplavený sklep zde již také nebyl nalezen.
Poté v č. p. 1190 jednotka odklízela na střeše domu uvolněné dešťové okapy hrozící pádem na chodník. Asistence zásahu - domovnice č.p.
Poté jednotka přejela na další událost.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#25
30. 7. & 7:36 - 7:55
Chrudim (ulice Pod Kopcem)
DA-L1Z Ford
1+3

Technická pomoc - spadlý strom

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění spadlé jabloně.
Pomocí MŘP jednotka strom rozřezala a zprůjezdnila vozovku.
Poté přejela k další události.

Posádka:

Bleha Jan
Eliáš Radek
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#24
30. 7. & 7:32 - 9:50
Chrudim (ulice Moravská)
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku k odstranění:
- spadlého ořechu a 5 ks tůjí, č. p. 347,
- RD, č. p. 701, rozřezání smrku na plotě a smrku opřeného o RD.
Pomocí MŘP jednotka stromy rozřezala a zprůchodnila tím okolí u RD.
Poté přejela k další události.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
#23
30. 7. & 1:57 - 2:53
Chrudim
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+5

Technická pomoc - spadlé stromy

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na průzkum do ulice Sladkovského. Zde zjištěn 2x spadlý strom před č. p. 700 a dále v ulici Na Valech před veterinární klinikou, č. p. 20.
Tyto překážky byli ponechány k řešení následující den. Prostor zabezpečen bezpečnostní páskou.
Poté jednotka odjela na průzkum do ulice:
Dr. Jánského, Novoměstská - nic nezjištěno,
Na Sádkách, V Průhonech - spadlé stromy většího rozsahu, místo zajištěno bezpečnostní páskou, k řešení následující den. Tovární - strom velkého rozsahu, neprůjezdná vozovka, oznámeno na KOPIS, požadavek na označení místa dopravní značkou.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu byla jednotce MěÚ Chrudim poskytnuta strava a nápoje.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Kout Ondřej
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#22
30. 7. & 1:07 - 1:56
Chrudim (Vlčí hora)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+5

Technická pomoc - spadlá střecha

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na průzkum situace na Vlčí Hoře.
Průzkumem zjištěno:
- Destrukce střechy RD a její pád na chodník a vozovku, kde stáli 3x zaparkovaná vozidla.
Provedeno:
- Oznámení majitelům obou postižených č. p. o naší přítomnosti s tím, že provedeme s jejich svolením úklid místa od rozbitých tašek a prken ze střechy. Po této dohodě jsme provedli úklid místa a zprůjezdnění vozovky.
Dr. Chrudim-Markovice se vrátilo na základnu.
Jednotka Chrudim odjela do ulice Jabloňová, č. p. 824, kde byl zjištěn spadlý strom.
Ten byl však ponechán pro svoji velikost a místo mezi obytnými domy na místě k řešení následující den. Prostor jsme zajistili bezpečnostní páskou.
Poté jednotka odjela na další událost.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Kout Ondřej
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#21
29.-30. 7. & 23:48 - 0:45
Chrudim
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+5

Technická pomoc - spadlá střecha

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na průzkum situace v:
Střelecká ul., č. p. 249:
- Průzkumem zjištěn pád poloviny střechy RD. Část střechy zůstala zaklíněna na střeše, část odlétla mimo pozemek majitele RD. S majitelem RD jsme se dohodli, že náš zásah není nutný, neboť nehrozí žádně ohrožení dalších osob.
Lupáčova ul., č. p. 75, Poděbradova ul. 909:
- Průzkumem zjištěna na zahradě domu část střechy, která odlétla z č. p. 249, přeražený smrk částí ležící na zahradě a částí ležící na parkovišti v Poděbradově ul. Tento byl následně rozřezán pomocí MŘP a prostor uklizen od větví.
Moravská ul:
- dr. Chrudim-Markovice provedlo odstranění 2x spadlých stromů přes vozovku.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Kout Ondřej
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#20
29. 7. & 22:30 - 23:50
Chrudim (ulice Na Větrníku)
DA-L1Z Ford
1+5

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na průzkum situace na sídlišti Na Větrníku.
Zjištěno, provedeno:
- č. p. 1293 poškozená střecha, označeno bezpečnostní páskou. Konzultováno s domovníkem.
- č. p. 1209 -1210 poškozená střecha, utržené boční oplechování, označeno bezpečnostní páskou. Domovník nebyl přítomen, průzkum proveden s majitelem jednoho z bytů.
Poté jednotka přejela na další událost.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Kout Ondřej
Špaček Jan
Zdražil Stanislav
#19
29. 7. & 22:30 - 23:48
Chrudim
CAS 20 MAN, Družstvo Markovice
1+5

Technická pomoc - spadlá střecha z trafostanice

Popis zásahu:

ŘD vyslal po dohodě s KOPIS Pce jednotku na průzkum situace po větrné smršti na sídliště Na Šancích a do Hradištní ulice.
Jednotka průzkumem zjistila:
- ul. v Tejnecku, č. p. 1050, družstvo Chrudim - Markovice cestou na tuto událost odstranilo spadlý strom přes vozovku pomocí MŘP. Spadlé dráty telefonního vedení. Oznámeno na KOPIS.
- Hradištní ul., č. p. 1191, 1189: mírně vyplavená chodba domu, obyvatelé pro svod děštové vody sestavili nouzový okap na chodbě z plechů, které měli k dispozici a takto vyváděli velké množství vody při bouřce. Zkontrolovali jsme stav střechy, vizuálně nezjištěna ohrožující závada. Obyvatelé objektu, kteří byli přítomni našeho průzkumu již němeli po zasahující jednotce žádnou práci, tudíž na tomto místě jednotka ukončila činnost.
Dále byla v této ulici zjištěna utržená střecha na trafostanici VN, zaklíněná v drátech VN hrozící pádem na chodník. Místo bylo označeno jako nebezpečná oblast a stav nahlášen na KOPIS.
- Na Šancích, č .p. 1180, 1181: zjištěn spadlý kus střechy na vozidlo vozidlo SPZ 2E7 6142, částečně zasahujíící i do komunikace. Provedeno odtažení této překážky z vozidla a komunikace. Dále jednotka provedla průzkum střechy domu. Zde zjištěna destrukce části střechy, část spadla dolů, část zůstala silně poškozená na střeše. Provedeno nouzové uvázání střechy 2 ks pomocnými lany. Poté byli informování obyvatelé domu, kteří otevřeli dveře, o nebezpečí pádu kusů střechy.
Na místě přítomen Mgr. Drápalík, VS Chrudim, který zde s námi prováděl průzkum. Po stabilizaci situace jednotka odjela na další událost.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
#18
29. 7. & 20:27 - 22:31
Chrudim (ulice Vlčnovská)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+3

Technická pomoc - spadlá střecha

Popis zásahu:

Bližší informace nejsou k dispozici.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Kout Ondřej
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#17
29. 7. & 20:16 - 20:19
Sobětuchy
CAS 20 MAN
1+3

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na čerpání vody do obce Sobětuchy.
Při cestě k zásahu přijela k č. ud. 003106, pád střechy, Vlčnovská ul. VJ se rozhodl vzhledem k vážné situaci na místě dále nepokračovat a poskytovat akutní pomoc u této události. Situace nahlášena na KOPIS Pce.

Posádka:

Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
#16
29. 7. & 12:42 - 12:48
Chrudim (Slovenského národního povstání)
CAS 20 MAN
1+3

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Popis zásahu:

KOPIS Pce vyslalo jednotku na uniklý olej na kruhovém objezdu. Při výjezdu byla jednotka odvolána zpět na základnu do pohotovosti do 13:00.

Posádka:

Doucha Martin
Michálek Lukáš, DiS.
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#15
28. 7. & 14:18 - 14:50
Chrudim (K Lipám)
CAS 20 MAN
1+4

Požár trávy

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár trávy, Chrudim.
Po příjezdu na místo byl požár lokalizován. VZ odeslal jednotku zpět na základnu.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Šedivý Libor
Zdražil Stanislav
#14
1. 7. & 15:08 - 15:45
Chrudim (ulice Průmyslová)
CAS 20 MAN
1+3

Vyproštění zavalené osoby - areál bývalé Transporty

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na výpomoc s vyproštěním osoby v areálu bývalé Transporty.
Po příjezdu na místo určil VZ jednotku k asistenci při transportu osoby do vrtulníku LZS HK. Poté odeslal jednotku zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Eliáš Radek
Pátek Tomáš
Svratecký Jiří
Špaček Jan
#13
26. 6. & 12:57 - 14:52
Dřenice
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+1

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku k čerpání vody do obce Dřenice.
Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla čerpání vody ze zaplavené zahrady pomocí plovoucích čerpadel a dále čerpala vodu ze sklepa RD. Po provedení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Bleha Jan
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Svratecký Jiří
Štolpa Martin
#12
25. 6. & 19:54 - 22:36
Dřenice
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+5

Technická pomoc - povodeň

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku k řešení povodně do obce Dřenice.
Po příjezdu na místo zásahu provedla jednotka složení povodňových pytlů z KA Kerax. Poté ihned provedla zabezpečení RD, který přímo ohrožoval stoupající vodní tok Bylanka. Dále zde byl proveden pokus o odklonění toku z tohoto místa, avšak opatření bylo vzhledem k síle vody negativní. Po zabezpečení domu byla jednotka po dohodě se starostou obce odeslána zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Špaček Jan
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#11
25. 6. & 9:37 - 17:28
Markovice
DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+1

Technická pomoc - povodeň

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku Chrudim a družstvo Chrudim-Markovice na pomoc s řešením povodně v m. č. Markovice.
Po příjezdu na místo VZ určil jednotku k:
- budování povodňových hrází z pytlů s pískem k č. p. 1314 a dalších objektů v okolí, které ohrožoval místní vodní tok,
- DA Ford určen k dovozu pytlů s pískem z TS Chrudim.
Po stabilizaci situace byla jednotka Chrudim odeslána k dovozu pytlů z TS Chrudim do obce Dřenice (č. ud. 5313002439).
Družstvo Markovice bylo odesláno povodňovou komisí k čištění, uvolnění potoka v m. č. Píštovy u č. p. 760, proveden monitoring potoku dále proti proudu v místě.
Po ukončení bylo družstvo odesláno do TS Chrudim k plnění povodňových pytlů.
V pruběhu zásahu byla jednotce prostřednictvím Měú poskytnuta 2x teplá strava a nápoje.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Dufek Libor
Seifert Daniel
#10
25. 6. & 9:01 - 18:30
Dřenice
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+6

Technická pomoc - povodeň

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku do obce Dřenice k řešení povodňové situace v obci Dřenice.
Po příjezdu na místo zjištěna hrozba vylití místního vodního toku s následným zaplavením několika rodinných domů a zahrad.
Odeslán požadavek na dovoz povodňových pytlů k zabezpečení objektů.
Po cca 1,5 hod byli pytle dovezeny DA a NA z TS Chrudim. Objekty byli zabezpečeny.
Po provedení bylo po dohodě se starostou obce rozhodnuto o složení zbývající části pytlů a ponechání na místě k případnému zabránění zaplavení domů při dalším vzestupu toku.
Jednotka provedla kontrolu mostu přes vozovku a jeho stav zanesení. Zde nebyla shledána závada, která by bránila plynulému odtoku vody.
Po dohodě se starostou obce odjela jednotka z místa zásahu.
Po cestě zpět na základnu byla jednotka odeslána do TS Chrudim k plnění dalších pytlů. Zde tuto činnost prováděla cca od 12:40 do 16:30.
Poté byla jednotka vystřídána posilovou jednotku a vrátila se zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Špaček Jan
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#9
24. 6. & 21:54 - 22:21
Dřenice
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Požár trafostanice

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár trafostanice.
Po příjezdu na místo zásahu odeslal VZ jednotku zpět na základnu.

Posádka:

Dufek Libor
Felkl Michal
Kout Ondřej
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Šedivý Libor
Špaček Jan
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#8
24. 6. & 19:10 - 19:28
Slatiňany (ulice T. G. Masaryka)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Požár nízké budovy

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár budovy.
Při cestě k zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Dufek Libor
Felkl Michal
Kout Ondřej
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Špaček Jan
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#7
14. 6. & 8:31 - 8:40
Chrudim (ulice Průmyslová)
CAS 20 MAN
1+5

Požár vozidla

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár vozidla. Při výjezdu byla jednotka odovolána zpět na základnu.

Posádka:

Doucha Martin
Eliáš Radek
Michálek Lukáš, DiS.
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#6
5.-9. 6. & 12:00 - 23:00
Štěchovice
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+4

Technická pomoc - povodně

Popis zásahu:

Jednotka (Chrudim, Chrudim-Markovice) vyslána na pokyn starosty města Mgr. p. Řezníčka do oblasti postižené povodní.
Výjezd oznámen na KOPIS Pardubice.
Po příjezdu na místo provedeno ohlášení na místně příslušné KOPIS Kladno a místní orgány řešící povodeň v obci.
Poté byl proveden průzkum situace na místě určení.
Činnost:
Středa 5.6.
- průzkum - Štěchovice, ul. na Kocábě
- vyklízení domu a transport odpadu - Davle, Kiliánská ul., č.p. 258
Čtvrtek 6.6.
- vyklízení garáže od naplaveného bahna - Davle, Kiliánská ul., č.p. 245
- rozebírání střešní konstrukce po zhroucení - Davle, Sázava, č.p. 2
- čerpání vody Štěchovice: trafostanice PZ 4151, zahrada - Hlavní ul., č.p.124, 163, 397, studna - Hlavní ul., č.p. 61, sklep a studna - Hlavní ul., č.p. 59
- mytí vozovky VT proudem z CAS - Hlavní ul.
- evakuace nábytku - ZŠ, Školní ul., č.p. 122
- záchrana a transport zvěře (beranů) z RD, Hlavní ul., č.p. 394
- MA: odklízení naplavených dřevin, písku, kamení v oblasti řeky Kocáby, průzkum a vyvěšování zákazů na cestě podél řeky do Slapů, čerpání vody u ZŠ a DPS, dále úklid vody a bahna z přízemí ZŠ, pomoc zvířatům (asi mufloni), kteří uvízli ve stráni nad obcí
Pátek 7 .6.
- evakuace nábytku a dalšího vybavení, rozebírání konstrukcí, podlah, koberců, transport materiálu do kontejnerů - ZŠ, Školní ul. č.p. 122
- desinfekce tělocvičny, chodeb a dalších místností VT proudem z CAS - ZŠ, Školní ul., č.p. 122
- mytí zahradního nábytku a dětského hřiště na zahradě MŠ, Hlavní ul., č.p. 325, mytí sportoviště a běžecké dráhy - ZŠ a MŠ
- doplňování vody do CAS nadzemním hydrantem a doprava vody na místo - ul. Srpnová - 7 000 l
- MA: vyklízení nábytku v ZŠ, strhávání podlahové krytiny, mytí školy vapkou
Sobota 8.6.
- mytí vozovky od ZŠ a MŠ VT proudem z CAS - Hlavní ul.
- úklid garáže a bahna v technických prostorech, vynášení odpadu, rozebírání konstrukcí, mytí zahradního zařízení na zahradě - ZŠ, Školní ul., č.p. 122
- mytí chodníku, dvora a úklid garáže - Hlavní ul. č.p.123, Hlavní ul., č.p.61, mytí zahrady, plotu
- úklid bahna a mytí prostoru před trafostanicí PZ 4151, asitence technikům ČEZ při zprovoznění trafostanice
- bourání stěn a podlahy v klubovně Českého svazu rybářů - Na Peškově, č.p. 392
- asistence statikovi a geologické službě, zabezpečení narušených budov proti vstupu neoprávněných osob, ohraničení nebezpečných prostor vytyčovací páskou - Povltavská stezka - Třebenice (Kratochvíl M., Svratecký J.)
- záchrana a transport ryb z vysychajících lagun
- doplňování vody do CAS nadzemním hydrantem a doprava vody - ul. Srpnová, 14 000 l MA: vynášení uhlí ze zasaženého sklepa, dále čerpání několika studní podél Kocáby
Neděle 9.6.
- výpomoc při nakládání a odvozu písku z dětských pískovišť a sportoviště - ZŠ a MŠ
- mytí zdí a chodníků VT proudem z CAS, rozebírání konstrukcí, čerpání vody - ZŠ, Školní ul., č.p. 122
- doplňování CAS podzemním hydrantem a doprava vody na místo - Hradištko, č.p. 490, 10 500 l
- mytí zahradního zařízení na zahradě - Hlavní ul., č.p. 124 MA: strhávání sádrokartonů ZŠ, obložení tělocvičny na dále gumovou podlahu v tělocvičně, mytí školy vapkou
Po dohodě s místním VZ byla jednotka odeslána zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Mgr. Morávek Jakub
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Špaček Jan
Štolpa Martin
#5
11. 5. & 16:24 - 17:06
Chrudim (ulice Obce Ležáků)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+2

Požár střechy bývalého pivovaru

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár střechy objektu bývalého pivovaru.
Po příjezdu na místo zásahu VZ určil jednotku k rozebírání materiálu ve sklepní kóji.
Dále bylo prováděno hašení pomocí VT proudu od CAS HZS.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Morávek Jakub
Pátek Tomáš
Svratecký Jiří
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#4
22. 4. & 9:02 - 10:24
Chrudim (ulice U Stadionu)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+2

Požár mateřské školky - taktické cvičení

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár MŠ, taktické cvičení.
Po příjezdu na místo zásahu VZ jednotku určil k:
- průzkumná skupina 1+3, vytvoření druhého 1 x "C" proudu od rozdělovače do 1. patra objektu,
- převzetí obsluhy prvního "C" proudu,
- vytvoření čerpacího stanoviště z řeky Chrudimky pomocí motorového kalového čerpadla,
- zřízení dálkové dopravy vody "B" hadicemi do CAS HZS.
Po ukončení cvičení odeslal VZ jednotku zpět na základnu.
Cvičení hodnotím pozitivně, neboť došlo k procvičení součinnosti s jednotkou HZS Chrudim, a dále procvičení práce s technickými prostředky u zásahu.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Špaček Jan
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#3
9. 4. & 19:46 - 22:16
Chrudim (ulice Malecká)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+5

Požár bývalého psího útulku

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo jednotku na požár objektu bývalého psího útulku "Alík", Chrudim.
Po příjezdu na místo zásahu určil VZ jednotku k:
- hasebním pracem pomocí VT proudu od CAS HZS,
- rozebírání stropů budovy pomocí trhacího háku a bourací sekery,
- po likvidaci požáru jednotka provedla požární hlídku, místo předáno po závěrečném průzkumu ve 22:10 zástupci ZO zahrádkáři.
Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.
Negativní poznatek - místní jednotka byla povolána KOPIS jako posilová později, než je standartní u požáru v 1. st., až na vyžádání VZ o její přítmonost.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Špaček Jan
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#2
7. 3. & 12:31 - 13:54
Chrudim (ulice K Májovu)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Technická pomoc - únik nebezpečné látky - taktické cvičení

Popis zásahu:

KOPIS vyslalo jednotku na únik NL, objekt firmy BASF Chrudim, taktické cvičení.
Po příjezdu na místo zásahu určil VZ jednotku k:
- doplňování vody do CAS HZS,
- vytvoření přívodního vedení z podzemního hydrantu do CAS, použití přejezdových můstků přes vozovku,
- stavba dekontaminačního stanoviště,
- dodávka vody pomocí 1x "C" do dekontaminační sprchy,
- obsluha dekontaminačního stanoviště.
Po ukončení cvičení odeslal VZ jednotku zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Doucha Martin
Dufek Libor
Eliáš Radek
Kout Ondřej
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Pátek Tomáš
Seifert Daniel
Svratecký Jiří
Šedivý Libor
Štolpa Martin
#1
6. 3. & 15:41 - 17:19
Orel
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+1

Požár stodoly

Popis zásahu:

KOPIS vyslalo jednotku na požár stodoly, Orel.
Po příjezdu na místo zásahu určil VZ jednotku k:
- doplňování vody do CAS Slatiňany, další doplňování CAS Chrudim prováděno z místního hydrantu,
- dohašovací práce, obsluha 2x "C" proudů od CAS HZS,
- rozebírání konstrukce stodoly,
- dohašení trávy v okolí budovy pomocí lafetové proudnice.
Po likvidaci požáru odelslal VZ jednotku zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů jednotky zraněn.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Svratecký Jiří
Šedivý Libor
Špaček Jan
Štolpa Martin

Informace

Středa 20. září 2017
Svátek má Oleg

Zásahy 2017

Požáry: 7
Povodně, čerpání: 3
Tech. pomoc, nehody: 8

Směnový kalendář

Září (Celý rok)
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
A B C