Zásahy

Rok 2017

Přejít na detailní seznam
*Pro podrobnější popis klikněte na zásah, který chcete vidět.
Číslo
Datum & Čas
Místo
Technika : Posádka

Typ události
Album
#23
12. 10. & 19:22 - 19:54
Chrudim (ulice Na Větrníku)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+7

Požár výškové budovy

Popis zásahu:

Jednotka SDH Chrudim vyjela na požár výškové budovy. Po příjezdu na místo byl požár již likvidován profesionální jednotkou. VZ ponechal dobrovolnou jednotku na místě zásahu v záloze. Po ukončení zásahu se vrátila JSDH Chrudim zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Kout Ondřej
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Seifert Daniel
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Zdražil Stanislav
#22
2.-3. 10. & 23:38 - 3:32
Stolany
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+4, 1+1

Požár stohu

Popis zásahu:

JSDH Chrudim vyjela na požár. Po příjezdu na místo bylo průzkumem, zjištěno, že se jedná o požár stohu balíků. VZ rozhodl o kontrolovaném dohořívání. JSDH Chrudim a JSDH Stolany ponechány na místě zásahu při dohořívání. Bylo provedeno protipožární opatření natažením VT proudu. Z důvodu požáru blízko pozemní komunikace, prováděla jednotka Chrudim kyvadlové řízení dopravy. Po dohoření stohu VD JSDH Chrudim rozhodl, že nehrozí žádné požární riziko, proto se jednotka Chrudim bude vracet na základnu a místě zásahu zůstane pouze jednotka ze Stolan, která vyčká na majitele, který rozhrne stoh manipulátorem. Během zásahu nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození VPPO.

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Štolpa Martin
#21
1. 9. & 16:47 - 17:03
Chrudim (ulice Školní náměstí)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Požár objektu

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo JPO na signalizaci EPS do objektu MUBASO v Chrudimi. Po příjezdu na místo události byla jednotka určena VZ k záloze na místě události a zde vyčkala do příjezdu obsluhy EPS. Poté se vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn.

Posádka:

Doucha Martin
Felkl Michal
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Špaček Jan
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#20
28. 8. & 18:32 - 19:26
Topol
CAS 20 MAN
1+5

Technická pomoc - odstranění nebezpečného hmyzu

Popis zásahu:

Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu, zjištěno vosí hnízdo v oblasti půdy RD. JSDH CR provedla v ochranném obleku likvidaci hnízda. Poté se vrátila zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo zraněn a došlo k roztržení ochranné kukly obleku.

Posádka:

Dufek Libor
Felkl Michal
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Seifert Daniel
Svoboda Radek
#19
11. 8. & 17:57 - 18:27
Chrudim (ulice Jiráskova)
DA-L1Z Ford
1+6

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo JPO k TP - Čerpání vody ze sklepních prostor v Jiráskově ul. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k zatopení suterénu bytového domu a je zde cca 10 cm vody. Jednotka provedla ručně odčerpání vody pomocí kbelíků a lopatek. Dále pomohla majitelům sklepních kójí s přestěhováním mokrého nábytku ze zatopených prostor. Poté se vrátila zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn.

Posádka:

Doucha Martin
Kout Ondřej
Račanský Pavel
Šedivý Libor
Seifert Daniel
Špaček Jan
Svratecký Jiří
#18
11. 8. & 17:26 - 18:36
Dřenice
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+5

Technická pomoc - čerpání ČOV

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice poslalo JPO na TP - Čerpání ČOV v obci Dřenice. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že již nehrozí zatopení obytné části RD, protože majitel si sám nasadil k odčerpání kalové čerpadlo. Dále bylo zjištěno, že je ucpaný přívodní řád z RD do veřejné kanalizace a proto došlo k zatopení ČOV u RD. JPO nasadila kalové čerpadlo k odčerpání podzemní nádrže na dešťovou vodu. Majiteli RD byl doporučeno odborné vyčištění firmou VS Chrudim. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani k poškození materiálu.

Posádka:

Doucha Martin
Felkl Michal
Kout Ondřej
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Šedivý Libor
Seifert Daniel
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#17
26. 7. & 16:54 - 17:53
Tuněchody
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Požár pole

Popis zásahu:

KOPIS PCE vyslalo JSDH Chrudim na požár pole. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěno. že se jedná o požár řádků slámy a strniště. VZ určil jednotku Chrudim k hašení požáru VT proudem. Dále bylo prováděno hašení z otočné, lafetové proudnice. Po likvidaci požáru se JSDH CR vrátila zpět na základnu. Během zásahu nedošlo k poškození žádných VPPO a nikdo ze zasahujících hasičů nebyl zraněn.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Špaček Jan
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#16
21. 7. & 20:18 - 21:04
Chrudim
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - odstranění nebezpečného hmyzu

Popis zásahu:

JSDH CR vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu. Průkumem zjištěno vosí hnízdo na půdě, které ohrožovalo uživatele chaty. Jednotka provedla likvidaci hnízda a poté se vrátila zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.

Posádka:

Felkl Michal
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Špaček Jan
Svratecký Jiří
#15
15. 7. & 17:46 - 18:36
Chrudim
CAS 20 MAN, Družstvo Markovice
1+4

Technická pomoc - odstranění nebezpečné látky

Popis zásahu:

Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubice na olejovou skvrnu na kruhovém objezdu u OD Tesco v Chrudimi. Po průzkumu byla zjištěna uniklá nafta na komunikaci v délce cca 15 m. Viník neznámý. Uniklé PK byly sanovány sorbentem a byl proveden úklid komunikace. Přes KOPIS vyžádáno označení místa úniku SÚS PaK. Po celou dobu zásahu jednotka prováděla řízení dopravy. Po ukončení prací byl průzkumem zjištěn další únik PK na kruhovém objezdu ve Vlčnovské ulici u Nemocnice Chrudim. Opět provedena její sanace sorbentem. Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn.

Posádka:

Mgr. Matouš Miroslav
Seifert Daniel
Špaček Jan
Štolpa Martin
Zdražil Stanislav
#14
20. 6. & 20:01 - 20:40
Chrudim (ulice K Ploché dráze)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Požár trávy a okolního porostu

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo JPO k požáru trávy a okolního porostu v areálu bývalé Ploché dráhy v Chrudimi. Po příjezdu na místo zásahu určil VZ jednotku k hašení požáru pomocí jednoduchých hasebních prostředků a k zalití okolí požáru vodou z kbelíků. Poté jednotka rozhrabala pomocí kopáčů hořící trávu a pomohla JHZS Chrudim s natažením VT proudu od CAS 20 T815 na místo požářiště. Po důkladném prolití vyhořelé trávy se JPO vrátila zpět na základnu. Při zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn.

Posádka:

Doucha Martin
Eliáš Radek
Felkl Michal
Kout Ondřej
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Račanský Pavel
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#13
30. 5. & 9:05 - 11:21
Slatiňany (ulice Vítězství)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+4, 1+1

Požár průmyslového objektu

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo JPO na TC - Požár v objektu fi. Eurošarm Slatiňany. Po příjezdu na místo události určil VZ jednotku k vytvoření 2 útočných C proudů na střechu objektu za pomocí suchovodu v žebříku vně skladovací haly z CAS 20 MAN. Na střeše objektu došlo k násilnému vniknutí do světlíků z důvodu odvodu kouře a tepla za pomocí požárnické sekery a motorové rozbrušovací pily. Zasahující hasiči se na střeše jistili pomocí instalovaných kotevních bodů a také ochlazovali zbylé prostory střechy. Dále byla jednotka určena k zprovoznění nadzemního hydrantu a k dodávce vody z tohoto hydrantu do CAS 20 MAN. Mimo dodávky vody na útočné proudy na střeše bylo položeno dopravní vedení a dodávána voda do CAS 16 MAN JSDH Slatiňany. JPO dále prováděla nucenou přetlakovou ventilaci přes garážové dveře haly S04. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani k poškození materiálu.

Posádka:

Eliáš Radek
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Prokůpek Lukáš
Štolpa Martin
#12
25. 5. & 9:04 - 10:34
Chrudim (ulice U Stadionu)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+2

Požár mateřské školky

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo JPO k TC - Požár elektroinstalace v MŠ U Stadionu v Chrudimi. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka VZ určena k vytvoření čerpacího stanoviště z řeky Chrudimky a vytvoření dopravního vedení pomocí 5 B hadic do PHA 32 MB Actros. Dále jednotka vytvořila druhý útočný poud C po schodech do 2.NP a převzala 1. útočný proud od JPO HZS Chrudim v 1.NP. Družstvo Markovice provádělo průzkum objektu a vyhledávání dětí, které po evakuaci zůstaly uvnitř budovy. Poté JPO asistovala s vynesením osoby, která se nadýchala splodin hoření v transportní vaně. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů, ani k poškození použitých prostředků.

Posádka:

Bleha Jan
Mgr. Matouš Miroslav
Mgr. Morávek Jakub
Prokůpek Lukáš
Seifert Daniel
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#11
22. 5. & 16:53 - 17:08
Chrudim (ulice Topolská)
CAS 20 MAN
1+2

Technická pomoc - dopravní nehoda

Popis zásahu:

KOPIS Pardubice vyslalo JPO k DN 2 OA bez zranění. Po průzkumu jednotka provedla protipožární opatření, úklid vozovky a odtažení obou vozidel mimo komunikaci. Poté se vrátila dle rozkazu VZ zpět na základnu. Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů.

Posádka:

Bleha Jan
Mgr. Matouš Miroslav
Špaček Honza
#10
23. 4. & 12:33 - 9:33
Chrudim - Píšťovy
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+7

Požár rodinného domu

Popis zásahu:

KOPIS PCE vyslalo JSDH Chrudim na požár RD. Po příjezdu na místo zásahu určil VZ jednotku k:
 • průzkumu objektu
 • vytvoření dalšího C proudu z CAS JSDH Slatiňany a k následnému hašení v půdním prostoru
 • doplňovaní vody z CAS JSDH Chrudim do CAS JSDH Slatiňany
 • evakuaci cennějších předmětů ze zasaženého místa do prvního poschodí
 • rozebírání přilehlé kůlny, hašení pomocí C proudu, použita MŘP k vytvoření otvoru, který sloužil k evakuaci sena z půdy
 • spolupráci s HZS Chrudim s hašením a rozebíráním střešní konstrukce z AZ
Po likvidaci požáru nechal VZ JSDH CR na místě jako požární dozor do rána. Jednotka prováděla každých 30minut kontrolu požářiště. Jako protipožární opatření byl do objektu natažen VT proud. Během této dohlídky nedošlo k rozhoření žádného skrytého ložiska požáru. Ráno se na místo dostavil ZPP a ten odeslal jednotku zpět na stanici.
Při zásahu byla jednotce poskytnuta strava krizovým oddělením Chrudim. Během požáru nebyl nikdo z členů JSDH Chrudim zraněn.

Posádka:

Bleha Jan
Doucha Martin
Eliáš Radek
Felkl Michal
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Šedivý Libor
Seifert Daniel
Špaček Jan
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#9
22. 4. & 13:58 - 15:03
Chrudim
CAS 20 MAN
1+5

Nehoda osobního automobilu

Popis zásahu:

JSDH Chrudim prováděla asistenci na rallye. V rámci této asistence vyjela k dopravní nehodě 1x OA. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k nárazu osobního automobilu do stromu. Řidič byl v bezvědomí a zaklíněn v OA. VZ si okamžitě zavolal posilovou jednotku HZS Chrudim. Dále jednotka provedla protipožární opatření, řidiči poskytla předlékařskou pomoc. Po příjezdu profesionální jednotky na místo, předal velitel JSDH CR velení a seznámil nového VZ se situací. Poté JSDH Chrudim asistovala při vyprošťování řidiče. Po skončení zásahu ukončil pořadatel akci a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Posádka:

Bleha Jan
Dufek Libor
Prokůpek Lukáš
Špaček Jan
Špaček Honza
Štolpa Martin
#8
13. 4. & 18:18 - 18:47
Orel
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford, Družstvo Markovice
1+5, 1+4

Požár kůlny

Popis zásahu:

Jednotka Chrudim vyjela na požár kůlny. Po příjezdu na místo zásahu ponechal VZ JSDH Chrudim na místě v záloze. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození věcných prostředků PO.

Posádka:

Doucha Martin
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Prokůpek Lukáš
Šedivý Libor
Seifert Daniel
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
Zdražil Stanislav
#7
9. 3. & 8:03 - 8:28
Vestec
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+6

Požár slámy

Popis zásahu:

JSDH Chrudim vyjela na požár slámy. Po příjezdu na místo zásahu, průzkumem zjištěno, že se jedná o nahlašené pálení. VZ odeslal jednotku zpět na základnu. Během zásahu nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození věcných prostředků PO

Posádka:

Dufek Libor
Eliáš Radek
Felkl Michal
Michálek Lukáš, DiS.
Mgr. Morávek Jakub
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Šedivý Libor
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
#6
5. 3. & 7:21 - 13:05
Chrudim
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+1

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

JSDH Chrudim vyjela na žádost starosty města Chrudim k likvidaci uhynulých ryb do městského parku. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o masivní úhyn okrasných koi kaprů ve třech větších jezírkách. Jednotka provedla odčerpání vody z jezírek pomocí kalových a plovoucích čerpadel, dále spolu se členy rybářského svazu MO Chrudim 2 provedla odlovení uhynulých ryb do přistavených kontejnerů, jejichž likvidaci si zařídil rybářský svaz. Poté proběhl odlov přeživších ryb.
Po skončení zásahu se vrátila jednotka zpět na základnu.
Během zásahu nebyl nikdo zraněn.
Jednotce byla poskytnuta strava krizovým oddělením Chrudim a došlo k roztržení 1x brodících kalhot.

Posádka:

Doucha Martin
Felkl Michal
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svratecký Jiří
#5
27. 2. & 12:18 - 12:55
Chrudim
CAS 20 MAN
1+4

Pohotovost na PS

Popis zásahu:

JSDH Chrudim na stanici jako záloha.

Posádka:

Pátek Tomáš
Račanský Pavel
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek
#4
27. 2. & 10:42 - 12:16
Chrudim (ulice V Tejnecku)
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+3

Technická pomoc - čerpání vody

Popis zásahu:

JSDH Chrudim vyjela na technickou pomoc. Po příjezdu na místo zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopené sklepní prostory pod RD. Jednotka provedla:
 • uzavření hlavního ventilu přívodu vody do budovy
 • vypnutí elektrického proudu v budově
 • odčerpání vody pomocí elektrických kalových čerpadel
Poté se jednotka vrátila na základnu. Během zásahu nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození věcných prostředků PO.

Posádka:

Bleha Jan
Felkl Michal
Mgr. Matouš Miroslav
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
#3
4. 1. & 9:07 - 12:02
Dolní Bezděkov
CAS 20 MAN
1+3

Technická pomoc - vyproštění autobusu

Popis zásahu:

Jednotka Chrudim vyjela na technickou pomoc k obci Dolní Bezděkov. Po příjezdu na místo zásahu, zasahovala již JSDH Hrochův Týnec. VZ rozhodl, že vyprošťovaní BUSu z příkopu dvěmi CAS by bylo riskantní a tak povolal na místo jeřáb ze stanice Pardubice. Poté byla JSDH Chrudim odvolána zpět na událost k obci Kočí. Během zásahu nebyl nikdo zraněn a nedošlo k poškození žádných věcných prostředků.

Posádka:

Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Štolpa Martin
Svoboda Radek
#2
4. 1. & 7:51 - 12:03
Kočí
CAS 20 MAN, DA-L1Z Ford
1+5, 1+4

Technická pomoc - sněhová kalamita

Popis zásahu:

KOPIS PCE povolal jednotku Chrudim při návratu na základnu na jinou technickou pomoc k obci Kočí. Po příjezdu na místo zásahu určil VZ jednotku k:
 • - řízení a odklánění dopravy pod kopcem ve směru Kočí - Topol
 • - dále bylo povoláno DA, které bylo v záloze na PS Chrudim
 • - DA zastavilo dopravu na kruhovém objezdu u obchodního domu Kaufland ve směru Kočí
 • - pomocí lopat byl odhazován sníh od zapadlého nákladního vozu
Dále vyslalo KOPIS PCE CAS k jiné události a DA bylo ponecháno VZ na místě události.

Posádka:

Mgr. Matouš Miroslav
Michálek Lukáš, DiS.
Pátek Tomáš
Prokůpek Lukáš
Račanský Pavel
Šedivý Libor
Špaček Jan
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek
Svratecký Jiří
#1
4. 1. & 7:09 - 7:47
Tuněchody
CAS 20 MAN
1+4

Technická pomoc - vytažení vozidla

Popis zásahu:

KOPIS PCE vyslalo JSDH Chrudim na vytažení vozidla. Pro příjezdu na místo zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že majitelka vozu sjela s osobním automobilem do přikopu mimo vozovku. Jednotka provedla vytažení pomocí automobilového navijáku. Vzhledem k tomu, že na místě nebylo žádné zranění, nedošlo k poškození vozidla a nevznikly žádné další škody, nebyla událost řešena PČR. Poté byla jednotka povolána k další události k obci Kočí.

Posádka:

Michálek Lukáš, DiS.
Račanský Pavel
Špaček Honza
Štolpa Martin
Svoboda Radek

Informace

Pátek 20. října 2017
Svátek má Vendelín

Zásahy 2017

Požáry: 10
Povodně, čerpání: 4
Tech. pomoc, nehody: 8

Směnový kalendář

Říjen (Celý rok)
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
A B C