Mladí hasiči

Odznaky specializací

1. Ajťák
- umí: spustit počítač, spustit program, restartovat počítač, ukončit práci, pracovat s myší a klávesnicí, pracovat se soubory a adresáři, pracovat s některým textovým editorem, tabulkovým procesorem a kreslícím programem, ovládat tiskárnu, tisknout z jednotlivých programů
- ví: co jsou vstupní a výstupní zařízení
- vysvětlí způsob zálohování dat, umí použít kompresní program, formátovat flashdisk
- zná: nebezpečí počítačových virů, jejich druhy, jak se šíří a jak se proti nim chránit
- orientuje se v oblasti komunikace počítačů - Internet, pošta,...
- prakticky prokáže svou znalost: vytvoří libovolný dokument v textovém editoru na libovolné téma s vloženou tabulkou a obrázkem
2. Ekolog
- vysvětlí: co je ekosystém, popíše jeho základní složky, popíše potravní řetězec, jaké jsou funkce lesa
- umí: vysvětlit, jak jsou ohroženy vodní ekosystémy a jak se tomuto ohrožení bránit
- zná naše významné vodní toky a nádrže (přirozené i umělé)
- ví, jak jsou naše lesy ohroženy, vysvětlí možnosti jejich ochrany
- má základní znalosti ochrany přírody: domácnost (zákaz spalování odpadu, znečištění vody, správné třídění odpadu), příroda (základy ekologického chování v přírodě)
- prakticky prokáže svou znalost: zúčastní se nejméně jedné brigády pro ochranu přírody
3. Ekonom
- umí: zapsat příjmy od členů kolektivu, vysvětlit, proč je nutné evidovat příjmy a výdaje, vypsat poštovní poukázku typu ?C? a poslat peníze poštou, vyplnit jednoduchý příjmový a výdajový doklad
- ví: jak vypadá paragon a zná jeho náležitosti, co má udělat s poškozenou bankovkou a jak se určuje její hodnota, co to jsou prvotní a druhotné doklady, k čemu slouží dodací list a co má obsahovat, co jsou valuty
- zná zásady ochrany před odcizením a poškozením majetku, umí majetek uskladnit
- prakticky prokáže svou znalost: vypíše poštovní poukázku typu C na předem zadané údaje, vyplní jednoduchý příjmový a výdajový doklad, sestaví rozpočet jednodenního výletu svého družstva
4. Kuchař
- zná: způsoby úpravy jídel doma i v přírodě, zásady správného stolování, způsoby obživy z přírodních zdrojů, druhy ohnišť pro přípravu jídel, zásady zdravé výživy, prokáže znalosti o vyvážené stravě a o energetické hodnotě jejích složek
- umí: připravit jídelníček na týden, odpovídající zásadám hygieny i zdravé výživy
- ovládá: zásady hygieny
- určí: v přírodě 10 rostlin nebo keřů, které se mohou použít k přípravě jídel
- prakticky prokáže svou znalost: uvaří libovolné jídlo pro své družstvo, uvede do varu 1 litr vody za 15 minut s použitím sekery, kotlíku, jednoho polena a zápalek
5. Kutil
- umí: zhotovit model, zacházet s nářadím a nástroji (nůžky, nůž, pila, sekera ? dovede je správně volit, používat a udržovat), opracovat samorost, zabalit a odeslat balíček, přišít knoflík, zalátat ponožku
- při manipulaci s nástroji dbá na dodržování všech bezpečnostních zásad
- prakticky prokáže svou znalost: zhotoví 3 libovolné modely, dokáže sešroubovat 10 šroubových spojů v časovém limitu, zabalí balíček a připraví ho k odeslání, přišije knoflík
6. Průzkumník
- umí: orientovat se podle mapy v terénu a ovládá topografické značky, správně se obléci, maskovat a pohybovat se v terénu
- určuje světové strany podle přírodních jevů, mapy a hvězd
- zná: základy šifrování, 20 zvířat a jejich stopy
- prakticky prokáže svou znalost: zorientuje mapu na sever, nakreslí a slovně určí libovolných 5 topografických značek, zašifruje třemi způsoby stejné slovo nebo větu, určí podle obrázku 5 zvířat a řekne základní informace o nich
7. Spojka
- ovládá signalizaci
- zná: Morseovu abecedu zvukem i praporkem, českou hláskovací abecedu, signály používané v ČR (všeobecná výstraha, požární poplach, zkouška sirén)
- ví: co dělat, když zazní signál
8. Společník
- zná: základní pravidla společenského chování a odpovídajícím způsobem jedná v rodině, v oddíle i ve společnosti, pravidla podávání pokrmů a nápojů, základy společenských tanců, alespoň 5 společenských her
- umí: uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře
- prakticky prokáže svou znalost: předvede jeden ze společenských tanců, uváže kravatu, připraví stůl pro slavnostní večeři
9. Střelec
- umí: bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu
- zná: bezpečnostní předpisy při střelbě
- ovládá: střelbu z luku
- prakticky prokáže svou znalost: zasáhne třikrát míčkem z pěti hodů cíl o průměru 3 m vzdálený 15 metrů, při střelbě na špalíčky vleže na vzdálenost 10 metrů zasáhne z 10 ran alespoň 7 špalíčků
10. Táborník
- zná: zásady výběru a uspořádání tábořišť, různé druhy dřeva a jejich použití v táborové praxi, 5 druhů ohnišť a umí po nich zahladit stopy, co obsahuje KPZ (krabička poslední záchrany), pochodové a turistické značky
- umí: zabezpečit tábor z hlediska hygieny a ochrany přírody, zacházet s nožem, sekyrou a pilou (dovede je správně volit, používat a udržovat), vložit věci do torny (batohu)
- při manipulaci s nástroji dbá na dodržování všech bezpečnostních zásad
- ví: jak a kde postavit stan a jak by se uživil v přírodě jeden den
- pozná: 10 ptáků, 10 zvířat a 5 stop
- prakticky prokáže svou znalost: přeseká kůl o minimálním průměru 10 cm, vloží do torny správné věci v časovém limitu, pozná na obrázku libovolná 3 ohniště, 3 stopy, 5 zvířat a 5 ptáků
11. Zdravotník
- umí: ošetřit běžná poranění
- zná: základní zásady správné výživy, zásady hygieny, rizika návykových látek, základní polohy v první pomoci, základní postup při improvizovaném odsunu raněného, různé obvazové techniky a obsah zdravotnické brašny

Informace

Úterý 16. července 2024
Svátek má Luboš

Směnový kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
 
 
 
A
B
C